Ngulit

EUROPORT.MK është pjesë e CLP.MK (Civic Lenses Project) i angazhuar për gazetari qytetare dhe aktivizmit për forcimin e transparencës dhe përgjegjësisë në proceset politike me mbështetje të National Endowment for Democracy

Redaktor përgjegjës

Arben Zeqiri

CIVIL MEDIA

CIVIL MEDIA është njësi e organizatës dhe platformë mediatike e CIVIL – Qendrës për Liri

Kryeredaktor:

Xhabir Deralla